Instituut Accreditatie Permanente Educatie

Home
Het Instituut Accreditatie voor Permanente Educatie (IAPE),
geassocieerd met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
toetst op grond van vastgestelde criteria de kwaliteit en toepasbaarheid
van onderwijs op het gebied van Permanente Educatie.

Ontstaan vanuit de behoefte tot coördinatie van kwalitatief goede
projecten en opleiders, vanuit een objectieve neutrale expertise. 

Ons kenniscentrum verleent haar diensten op een breed terrein van
opleiding, training, experimentele- en volwassenen-educatie.

Uit de aard der zaak zijn deze activiteiten vaak sterk georiënteerd op
enig vakgebied met een sterk specialistische inslag. 
Denkt u aan technische, juridische, medische of financiële sectoren,
waarin permanente educatie vanaf een bepaald niveau verplicht gesteld
is door vakorganisaties en/of overheid. 

Daarnaast -en in toenemende mate- toetsen wij ook de kwaliteit en
toepasbaarheid van meer algemene en ook experimentele (XP)
educatieve programma's en instellingen.

Om door ons instituut geaccrediteerd te worden, dient op alle onderdelen 
voldaan te worden aan de door ons gestelde eisen. 
HomeKadersReglementAanvragenRegisterContact